UZBEKISTANI SUZANI TAPESTRYCadrys TEXTILES 270X470 UZBEKISTANI SUZANI TAPESTRY
Rugs Online Handmade Uzbek Embroidered Kilim | 248 x 140 cm | 8'13" x 4'5"
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 213 x 131 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 213 x 131 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 248 x 178 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 248 x 178 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 200 x 131 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 200 x 131 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 200 x 138 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 200 x 138 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 188 x 138 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 188 x 138 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 236 x 194 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 236 x 194 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 196 x 132 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 196 x 132 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 202 x 132 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 202 x 132 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 213 x 176 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 213 x 176 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 203 x 145 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 203 x 145 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 201 x 132 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 201 x 132 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 237 x 175 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 237 x 175 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 204 x 145 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 204 x 145 cm
Rugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 205 x 135 cmRugs Online Handmade Viscose Silk Uzbek Suzani | 205 x 135 cm